Dev alanlar, dev keyifler... Doğuş Center Maslak’ta her mağaza kendine özgü bir çekim gücüne sahip.

Ayrıntılar

Merkezinde Hayat Var

 

Ofis alanlarıyla iş dünyasının; mağaza, restoran ve sinema salonlarıyla eğlencenin merkezi Antalya 2000 Plaza.

Ayrıntılar

Doğuş Holding A.Ş.

Doğuş Holding'in görevleri arasında yürütme, koordinasyon, kontrol ve denetim fonksiyonları olduğu kadar Doğuş Grubu ve şirketleri için değer yaratmak, yönetim faaliyetlerini hissedarlar lehinde gözetmek, finansal denetim ve kontrol sistemlerini gerçekleştirmek vardır. Doğuş Holding'in amacı; operasyonlarıyla bölgesel büyümeyi hedefleyen rekabete açık şirketler yaratmaktır.

Doğuş Holding'in temel sorumlulukları şöyledir:

Değişen yatırım atmosferinde Grup stratejisini güncel tutmak ve Grup şirketlerini önceden belirlenen stratejiler çizgisinde yönlendirmek,

Grubun uzun vadeli planları ve bundan en iyi şekilde yararlanılması için yeterli mali kaynakların üretimini garanti etmek,

Kurumsal inisiyatifleri yaratarak ve yöneterek, Grubun gelişen ve değişen iş çevresine en hızlı şekilde adaptasyonunu sağlamak,

Stratejik birliklerin ve kurumsal ortaklıkların ortaya çıkışına ve yönetimine öncülük etmek,

Grup şirketleri arasındaki iletişimi sağlamak ve sinerjiyle sonuçlanabilecek fırsatları ortaya çıkarmak,

Grup şirketlerinin mali ve kurumsal raporlarını koordine ve konsolide etmek,

Grubun teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarını optimum seviyede kullanmasını sağlamak,

Grubun kurumsal değerlerini oluşturmak, sürdürmek ve Grup içinde ve dışında iletişimini yapmak,

Kurumsal sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci oluşturmak,

ERM-Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımını uygulayarak, Grup şirketleri tarafından üstlenilen risklerin hissedarların çıkarları doğrultusunda olduğunu garanti etmek.

Doğuş Grubu Hakkında;

www.dogusgrubu.com.tr

1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul ve enerji olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir.

Doğuş Grubu'nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.

Doğuş Grubu, 125 şirketi ve 29 binin üzerindeki çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. Doğuş Grubu, markalarının değerini sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir. Grup, özellikle hizmet sektöründe bölgesel bir lider olma vizyonunu ortaya koymaktadır.

Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde saygın markalar yaratarak, Türkiye'yi bütün dünyada temsil etmektedir. Finansta BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.), otomotivde Volkswagen AG ve TÜVSÜD, medyada CNBC, MSNBC ve Condé Nast ve turizmde Hyatt International Ltd. ve HMS International Hotel GmbH (Maritim) gibi büyük küresel oyuncularla sağladığı sinerji de bu sürece çok önemli katkılarda bulunmaktadır.

Doğuş Grubu, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Türkiye'deki değişimin öncüleri arasında yer almaktadır.

Copyright © 2011 Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.