Dev alanlar, dev keyifler... Doğuş Center Maslak’ta her mağaza kendine özgü bir çekim gücüne sahip.

Ayrıntılar

Merkezinde Hayat Var

 

Ofis alanlarıyla iş dünyasının; mağaza, restoran ve sinema salonlarıyla eğlencenin merkezi Antalya 2000 Plaza.

Ayrıntılar

Doğuş Holding A.Ş.

Doğuş Holding'in amacı; operasyonlarıyla bölgesel büyümeyi hedefleyen rekabete açık şirketler yaratmaktır.

Doğuş Holding'in görevleri arasında yürütme, koordinasyon, kontrol ve denetim fonksiyonları olduğu kadar Doğuş Grubu ve şirketleri için değer yaratmak, yönetim faaliyetlerini hissedarlar lehinde gözetmek, finansal denetim ve kontrol sistemlerini gerçekleştirmek vardır.

Doğuş Holding'in amacı; operasyonlarıyla bölgesel büyümeyi hedefleyen rekabete açık şirketler yaratmaktır.

Doğuş Holding'in temel sorumlulukları şöyledir:

  • • Değişen yatırım atmosferinde Grup stratejisini güncel tutmak ve Grup şirketlerini önceden belirlenen stratejiler çizgisinde yönlendirmek,
  • • Grubun uzun vadeli planları ve bundan en iyi şekilde yararlanılması için yeterli mali kaynakların üretimini garanti etmek,
  • • Kurumsal inisiyatifleri yaratarak ve yöneterek, Grubun gelişen ve değişen iş çevresine en hızlı şekilde adaptasyonunu sağlamak,
  • • Stratejik birliklerin ve kurumsal ortaklıkların ortaya çıkışına ve yönetimine öncülük etmek,
  • • Grup şirketleri arasındaki iletişimi sağlamak ve sinerjiyle sonuçlanabilecek fırsatları ortaya çıkarmak,
  • • Grup şirketlerinin mali ve kurumsal raporlarını koordine ve konsolide etmek,
  • • Grubun teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarını optimum seviyede kullanmasını sağlamak,
  • • Grubun kurumsal değerlerini oluşturmak, sürdürmek ve Grup içinde ve dışında iletişimini yapmak,
  • • Kurumsal sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci oluşturmak,
  • • ERM-Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımını uygulayarak, Grup şirketleri tarafından üstlenilen risklerin hissedarların çıkarları doğrultusunda olduğunu garanti etmek.

DOĞUŞ GRUBU

1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak üzere sekiz sektörde faaliyet göstermektedir. Doğuş Grubu ayrıca, mevcut hizmet verdiği sektörlerin yanı sıra teknoloji, spor ve eğlence alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir.

Doğuş Grubu'nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.

Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Doğuş Grubu, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi; yürüttüğü projelerle, toplumun refah düzeyini geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Doğuş Grubu, 250’nin üzerindeki şirketi ve 40 bini aşkın çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. Doğuş Grubu, markalarının değerini sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir. Grup, özellikle hizmet sektöründe bölgesel bir lider olma vizyonunu ortaya koymaktadır.

Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde saygın markalar yaratarak, Türkiye'yi bütün dünyada temsil etmektedir. Finansta BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.), otomotivde Volkswagen AG ve TÜVSÜD, medyada CNBC, ve Condé Nast, turizmde Hyatt International Ltd. ve HMS International Hotel GmbH (Maritim), marinacılıkta Latsis Grubu, Kiriacoulis Grubu ve Adriatic Croatia International (ACI) Grubu'nun yanı sıra yeme-içme ve eğlence sektöründe de Uluslararası Azumi Grubu gibi büyük küresel oyuncularla sağlanan sinerji de bu sürece çok önemli katkılarda bulunmaktadır.

Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, tüm bu birikim ve iş birliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlamaktadır. Grup, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve işbirliği ağını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Dünyanın öncü, küresel şirketleriyle ortaklıklara imza atan Doğuş Grubu, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki yatırımlarını artırmak hedefiyle hareket etmektedir. Bu hedef aynı zamanda, Doğuş Grubu'nun hizmet verdiği sektörlerdeki bölgesel lider olma vizyonun da önemli bir göstergesidir.

Copyright © 2011 Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.