Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu - 2021

A. Genel İlkeler Doğuş GYO, sektörde istikrarlı bir büyüme sağlayarak gayrimenkul portföy büyüklüğünü ve piyasa değerini artırmayı ve bunu yaparken hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine, kanunlara, kurumsal etik değerlere ve çevreye saygılı ve duyarlı olmayı, şeffaf ve denetlenebilir olmayı misyon edinmiştir. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tüm esaslarına uyumu gözeterek faaliyetlerini yürütmektedir. 07.07.2015 tarihinden itibaren düzenli olarak her sene Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu hazırlanmakta ve yatırımcılarımız ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz, 28.06.2016–28.06.2017 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notunun bir önceki değerlemeye göre % 11,36 artış oranıyla 8,92 seviyesine yükselmesi sonucu 19.01.2017 tarihinde düzenlenen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) X. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bir yıl içerisinde notunu en çok arttıran kuruluş ödülünü almıştır.

31.05.2017–31.05.2018 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun bir önceki değerlemeye göre yine en yüksek artışı göstermesi nedeniyle 17.01.2018 tarihinde düzenlenen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin XI. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bir yıl içerisinde notunu en çok arttıran kuruluş ödülünü tekrar almıştır.

Doğuş GYO, bağlı olduğu Doğuş Grubunun kurumsal yapısının da gereği olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumunu ve uygulamalarında bunu göstermesinin sonucu olan bu ödülü iki kez üst üste almanın haklı gururunu yaşamıştır.
Doğuş GYO’nun 31.05.2021 - 31.05.2022 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9.42’ye yükselmiş olup, notlarındaki bu sürdürülebilir gelişim, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığını ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, en iyi Yönetim örneklerinden olduğunu kamuya ve hissedarlarına verdiği değeri tescil ettirmiştir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında, Doğuş GYO, tüm faaliyetlerinde öncelikle, çevresel ilkeler olmak üzere insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata uyumun sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği, işe alımlarda fırsat eşitliği, çalışma standatlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamına önem verilmesi, çalışanlara yapılan yatırımlar, iş sağlığı ve güvenliği, tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinde şeffaflık, kaynakların verimli kullanımı, enerji verimliliği ve dijitalleşme ve inovasyon gibi hususlarda sürdürülebilirliğini önemseyen politikalar benimseyerek başta şirket merkezinde olmak üzere portföyündeki gayrimenkullerinde de uzun vadeli sürdürülebilir hedefleri hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer tüm mevzuatla uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikası kapsamında hangi bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollarla kamuya duyurulacağı gibi konular mevzuata uygun bir şekilde belirlenmektedir. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Bilgilendirme politikasını şirket üst yönetimi oluşturur ve şirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. Yatırımcı İlişkileri bölümü ise Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve takip etmekle yükümlüdür.

Şirketin finansal ve operasyonel tüm bilfirimleri tabi olduğu mevzuat ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmakta ayrıca internet sitemizde tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulacak şekilde eş zamanlı olacak şekilde yayınlamaktadır.
Pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğundadır. Menfaat sahibi, şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılan bir tanımlamadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketin daha önce kamuya açıklanmış olan her türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eşit muamele ederek paylaşır. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde, tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermektedir ve bu konularda yeterli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

B. Çevresel İlkeler Doğuş GYO sürdürülebilir çevresel ilkelere uyum kapsamında portföyünde yer alan gayrimenkullerinde “Atık Yönetimi, Temiz Hava Sahası Uygulaması, Su Tasarrufu, Elektrik Tasarrufu” gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.
Tüm gayrimenkullerimizdeki atıklar ayrıştırılarak atık toplama merkezinde toplanır. Gebze Center AVM içerisinde kurulan atık toplama merkezinde 2021 yılı içerisinde toplam 485 ton değerlendirilebilir atık geri dönüştürülmüştür. AVM’de bulunan “Sıfır Atık Merkezi” ilgili İl Müdürlüğü tarafından 2. Sınıf Atık Getirme Merkezi statüsünde değerlendirilerek belgelenmiştir. Ayrıca sıfır atık projesine verilen destekten dolayı ilgili belediye tarafından “Sıfır Atık Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.

Covid salgını nedeniyle başlangıçtan itibaren hem çalışanlarımızın hem de kiracı ve ziyaretçilerimizin sağlığını öncelendirerek güvenli çalışma, Alışveriş ve sosyal alanlar sunmak adına, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında başta %100 temiz hava olmak üzere gereken her türlü tedbir alınmış ve gerekli yatırımlar yapılmıştır.

Gebze Center AVM, Otel ve diğer gayrimenkullerimizin kapılarındaki bekleme alanlarında sigara içimi yasaklanarak temiz hava alanları oluşturulmuştur. Gebze Center AVM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini almaya hak kazanan ilk AVM olmuştur.

Yine Covid-19 salgını nedeniyle yapılan “Arabalı Sinema Etkinliği” ile uluslararası Pazarlama ödüllerinin verildiği en prestijli yarışmalardan biri olan Hermes Creative Awards’ta AVM’miz 3 kategoride altın ödüe layık görülmüştür. Sosyal hayatın tamamen durduğu karantina döneminin sonrasında tüm hijyen kuralları uygulanarak yeni normale uygun olarak gerçekleştirilen ilk büyük AVM etkinliği olmuştur. Basın, sosyal medya ve katılımcılar aracılığıyla MASKE, MESAFE, HİJYEN mesajını 1 MİLYON’dan fazla kişiye ulaştırarak Covid salgını önleme tedbirlerinde farkındalık yaratıldı.

Doğuş Center Maslak’da küresel olarak orman popülasyonunun azalmasının atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının artmasındaki etkenlerden biri olduğu bilinciyle dış alanlar ağaçlandırılarak yeşil alanlar oluşturulmuştur.

Tüm gayrimenkullerimizde su kaynaklarının tasarrufu adına ortak kullanım alanlarındaki musluklara tasarruf sağlayan adaptörler takılmış, peyzaj sulamaları drenaj hatlarından çıkan suyun geri dönüştürülmesi ile sağlanmış ve damlama sistemleri kullanılmıştır.

Doğuş Center Maslak’ta yürüyen merdivenlerin devamlı çalışmasını önlemek amaçlı sensörler kullanılmaktadır. Ayrıca bina cam çatısının yaz aylarında yarattığı sera etkisinden kurtulup, soğutmada daha az enerji harcamak amacı ile cam çatıya güneş kesen perdeler yapılmıştır. Kışın perdeler açılarak içeri giren güneş ışığı ısısından faydalanarak ısıtmada doğalgaz ve elektrik enerjisi tasarrufunda bulunulmaktadır.

Doğuş Center Etiler’de ortak alan aydınlatma sensörlü LED sistemlere dönüştürülerek gereksiz enerji kullanımının önüne geçilmiştir. Bina ortak alan genelinde kullanılan havalandırma sistemlerinin set ayarları otomatik olarak kontrol edilmektedir.

Gebze Center AVM’de 1 Temmuz 2020 yılından itibaren AVM otoparkında EŞARJ Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulmuştur. Halka açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamı için yeşil enerji sertifikası temin ederek, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan santrallerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Gebze Center Otel’de bina otomasyon sistemi ile kontrol edilerek, aydınlatma, bina ve oda otomasyonu sistemi kullanılmaktadır. Dış ortam aydınlatmaları gün ışığı saatlerine göre ayarlanmaktadır

C. Sosyal İlkeler Doğuş GYO tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlamak konusunda gerekli çabayı göstermektedir. Şirket menfaat sahipleri ile ilişkilerinde “Bilgilendirme Politikası”, “Etik İlke ve Kurallar” ile “İnsan Kaynakları Politikası” doğrultusunda hareket etmektedir.

Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyum konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tedarikçilerin her türlü bilgiye ulaşabilmesi amacıyla şeffaflık ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilmektedir.

Şirket çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir.

Ülkenin hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına uyar. İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır.

Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar.

Çalışanların düşünceleri dikkate alınarak sürekli gelişim gösteren bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır.

Doğuş GYO; personel işe alımında faaliyet konusunun gerektirdiği nitelikler ve eğitime sahip personel alınması esastır. Personelin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim olanakları araştırılarak eğitim planlaması yapılır. Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı oluşturularak, eğitim, terfi ettirme konularında çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

Çalışanlara adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Çalışanlarımıza sunulan çalışma ortamı güvenli, konforlu, ileri teknolojik alt yapıya sahip ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı ayrım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Şirket çalışanlarının sayısı itibarıyla sendikaları bulunmamaktadır. Personelin izin almak kaydı ile dernek kurma veya üye olma hakları kısıtlanmamaktadır. Şirketin yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması mevcuttur. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak adına ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kişisel verilerin korunması düzenlemelerine her konuda dikkat edilmekte ve uyum sağlanmaktadır. Ayrıca internet sitemizde “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” yer almaktadır.

Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme’de gerekli düzenleme yapılmıştır.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri bu başlığa ilişkin bilgiler Faaliyet Raporumuzun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu kısımlarında detaylı olarak yer almaktadır.