Ortaklık Yapısı

Doğuş GYO ortaklık yapısı 31.12.2021 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın
Adı / Unvanı
Grubu Türü 31.12.2020 31.12.19

Pay
Oranı (%)

Pay
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A Nama 0.78 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B Hamiline 14,67 14,67
Diğer Halka Açık
Kısım (*)
B Hamiline 84,55 84,55
Toplam     100 100

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar

31.12.2021 tarihi itibariyle, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL, Ödenmiş Sermayesi ise 332.007.786 TL’dir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sermayenin %5 ve %10’undan fazlasına sahip ortaklar;

Doğuş Holding A.Ş. :%93,9778

Toplam                    : %93,9778

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde sermayenin %5 veya daha fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.

 

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibariyle, iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Ortağın
Adı / Unvanı
Grubu İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Oy Hakkı

İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Toplam Oy Hakkı

İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Toplam Oy Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A 1 2.604.451,264 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B 1 48.693.875,297 14,67
Diğer Halka Açık
Kısım (*)
B 1 280.709.459,439 84,55
Toplam     332.007.786,00 100,00