Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 25/07/1997
Halka Arz Tarihi 25/03/1998
Toplam Aktif Büyüklüğü (TL) 1.963.246.567 (31.12.2020 tarihi itibariyle)
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) 1,88 (31.12.2020 tarihli itibariyle)
31.12.2020 tarihi BİST Kapanış Fiyatı (TL) 8,17

Ortaklık Yapısı(%1'den fazla iştirak olanlar)

(31.12.2020 tarihi itibariyle)

      31 Aralık 2020                        31 Aralık 2019
Ortağın
Adı - Unvanı
Grubu Türü Pay
Oranı(%)
Pay
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A Nama 0,78 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B Hamiline 14,67 14,6
Diğer Halka Açık
Kısım
B Hamiline 84,55 84,55
TOPLAM     100,00 100,00

Portföy Dağılımı (31.12.2020 tarihi itibariyle)

Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Projeler %97,51
Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0.56
Diğer %1,93

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Hüsnü AKHAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Üye
Av. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Üye
Erdem TAVAS Üye
M.Bahadır Teker Bağımsız Üye
Prof. Dr Güler ARAS Bağımsız Üye