Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 25/07/1997
Halka Arz Tarihi 25/03/1998
Toplam Aktif Büyüklüğü (TL) 1.963.246.567 (31.12.2020 tarihi itibariyle)
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) 1,88 (31.12.2020 tarihli itibariyle)
31.12.2020 tarihi BİST Kapanış Fiyatı (TL) 8,17

Ortaklık Yapısı(%1'den fazla iştirak olanlar)

(31.12.2020 tarihi itibariyle)

      31 Aralık 2020                        31 Aralık 2019
Ortağın
Adı - Unvanı
Grubu Türü Pay
Oranı(%)
Pay
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A Nama 0,78 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B Hamiline 14,67 14,6
Diğer Halka Açık
Kısım
B Hamiline 84,55 84,55
TOPLAM     100,00 100,00

Portföy Dağılımı (31.12.2020 tarihi itibariyle)

Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Projeler %97,51
Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0.56
Diğer %1,93

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Hüsnü AKHAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Üye
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Üye
Mustafa Sabri DOĞRUSOY Bağımsız Üye
M.Bahadır Teker Bağımsız Üye