Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 25/07/1997
Halka Arz Tarihi 25/03/1998
Toplam Aktif Büyüklüğü (TL) 1.165.054.708 (31.12.2017 tarihi itibariyle)
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) 3,46 (31.12.2017 tarihli itibariyle)
31.12.2017 tarihi BİST Kapanış Fiyatı (TL) 4,28

Ortaklık Yapısı(%1'den fazla iştirak olanlar)

(31.12.2017 tarihi itibariyle)

      31 Aralık 2017
Ortağın
Adı - Unvanı
Grubu Türü Pay
Tutarı (TL)
Sermaye
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A Nama 2.604.451 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B Hamiline 48.693.875 14,6
Diğer Halka Açık
Kısım
B Hamiline 280.709.460 84,55
TOPLAM     332.007.786 100,00

Portföy Dağılımı (31.12.2017 tarihi itibariyle)

Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Projeler %98,02
Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0.77
Diğer %1,21

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Hüsnü AKHAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Üye
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Üye
Mustafa Sabri DOĞRUSOY Bağımsız Üye
M.Bahadır Teker Bağımsız Üye